Saturday, August 31, 2013

Yeni Şafak'ın İngilizce ile sınavı

Yeni Şafak Gazetesinde yayımlanan Noam Chomsky röportajının yarattığı yankılar üzerine hazırladığım Türkçe-İngilizce ve Google Translate karşılaştırmasını sizlerle paylaşıyorum.

Uzun ise okumam diyenler icin geliyor: asagida goruldugu uzere Yeni Safak Noam Chomsky'nin sadece 3 cumlesini degil, 'ek sorular' diye duyurdugu her soruyu Google Translate ( ya da benzeri ) bir uygulama ile Turkce'sinden Ingilizce'ye cevirip Noam Chomsky'den gelen mail olarak yayimlamis


Zorunlu açıklamada bulunan her soru için önce yayımlanmış Türkçe hali, daha sonra zorunlu açıklanmış İngilizce versiyonu (Noam Chomsky'nin yazdığı ileri sürülen) ve en sonunda da Türkçe'den İngilizce'ye Google translate ile gerçekleşen çeviriyi koydum. GoogleTransle kısmında kırmızı ile işaretlenmiş olan yerler, birebir Noam Chomsky tarafından söylendiği iddia edilen yerlerdir

#1 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Tüm dünya Mısır'a odaklanmış durumda. Mısır'daki sıcak gelişmeler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Mısır'da yaşananların perde arkasını iyi okumak gerekir. Mısır Ordusu'nun bu vahşi saldırılarının altında geleneksel imparatorluğunu yıkmamak adına ayrıcalıklarını, ekonomik refahını korumak yatıyordu. Peki yalnız mıydı? Tabii ki hayır. Bu kimi Batılı ve Arap devletlerince -Özellikle İsrail ve Suudi Arabistan- desteklenmesi gereken bir hareketti. Beni en çok şaşırtan ise bu kanlı eylemlerin halkın çoğunluğu tarafından benimsenmemesi oldu. Çünkü bilirsiniz darbeler korku toplumu yaratır ve bu topluluk -ister inansın ister inanmasın- askerin yanında yer alır. Oysa ki Mısır'da bundan eser yoktu. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlılarından oluşan, demokrasi özlemi içinde hareket eden kitlesel bir direniş gördük.
#1 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
The whole world is focused on Egypt. What do you think about the hottest developments in Egypt?
Well you need to read what happened behind the scenes in Egypt. This is some Western and Arab states-especially Israel and Saudi Arabia-a move that should be supported. What surprised me most was to adopt by a majority of the people in this bloody action. Because, you know, and this creates a society of fear blows communities, believe it or not-is located next to the soldier. Whereas in Egypt, it did not work.
#1 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
The whole world is focused on Egypt. What do you think about the hottest developments in Egypt?
Well you need to read what happened behind the scenes in Egypt.
Egyptian Army under the brutal attacks on behalf of me break down the traditional privileges of the empire, was lying to protect the economic well-being. So was alone? Of course not. This is some Western and Arab states-especially Israel and Saudi Arabia-a move that should be supported. What surprised me most was to adopt by a majority of the people in this bloody action. Because, you know, and this creates a society of fear blows communities, believe it or not-is located next to the soldier. Yet in Egypt, it did not work. Strongly in favor of deposed President Mohammed Mursi, a mass movement of resistance seen in longing for democracy.

#2 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Sizce bu kitlesel direniş tam olarak ne diyordu bizlere?
Silahsız, savaşsız darbesiz bir demokrasi için meydanlarda bağırıyorlardı. 60 yıla yakın bir süre darbelerle yoğrulan Mısır halkı 'artık yeter' diye haykırıyordu. Böylesi bir direniş bence Mısır ordusunu hatta batılı devletleri bile şaşırttı. Çünkü klasik görüntüye alışığızdır. Darbe sonrası sessizce kabuğuna çekilen, ölüm korkusuyla en doğal hakkı olan özgürce yaşama isteğini rafa kaldıran bir halk görmeye hazırlamıştık kendimizi. Bu başkaldırı Arap Baharı'nın gerçek ruhunu artık bulduğunu gösteriyor. Maalesef bu arada yüzlerce insan öldü en acı olan tarafı bu.
#2 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
You think that's exactly what i was saying to us massive resistance?
Even if such a resistance, I think the Egyptian army surprised even the western states. Because they are accustomed to the classic image. This is the true spirit of the Arab Spring uprising shows no longer found. Unfortunately, hundreds of people were killed by the way side, this is the most painful.
#2 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
You think that's exactly what I was saying to us massive resistance?
Unarmed, without war is a shock-squares shouting for democracy. Kneaded strokes a period of 60 years the people of Egypt 'enough is enough, "he exclaimed. Even if such a resistance, I think the Egyptian army surprised even the western states. Because they are accustomed to the classic image. Shell quietly withdrawn after the coup, the fear of death is the natural right to live freely prepared, we see ourselves as a people desire to eliminate the rack. This finding shows that now the true spirit of the Arab Spring uprising. Unfortunately, hundreds of people were killed by the way side, this is the most painful.
#3 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Silahsız insanların bu şekilde katledilmesi sizde ne gibi duygular uyandırdı?
Bunu yapanlar da yaptıranlar da bedelini çok acı bir şekilde ödeyecekler. Vahşeti yapanlar kadar sessiz kalanların da sonları hiçbir zaman iyi olmamıştır. Tarihte pek çok örneğini göstermek mümkün. Özellikle İhvan Sözcüsü El Baltagy'nin katledilen kızı Esma'nın dramı unutulacak gibi değil. 'Bence artık Mısır'da darbeden de askerden de ölümden de korkan kimse kalmayacak. Mısır Ordusu 'Bu direnişe devam ederseniz hepiniz sonu böyle olacak' demek için keskin nişancıları ile gencecik bir kızın hayatını söndürdü. Bu olay korkunç bir trajedi olsa da direniş içgüdüsünü kamçılayan bir ivme de oldu. Mısır halkı özgür bir ülkede yaşayabilmek için geri adım atmadan sonuna kadar çarpışacak.
#3 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
What feelings aroused in this way you have the massacre of unarmed people?
Who had built the way it will have to pay a very painful price. Those who never breaks the brutality of the best of those who have not been so quiet. It's been able to show many examples in history. If you continue to resist all of this will be the end of the military to say that a very young girl's life snuffed out by snipers. This event is a terrible tragedy was the impetus to stimulate the instinct of resistance. I think they have no one to fear than death in the military coup in Egypt. Until the end of the clash with the people to live in a free country.Western states and the EU, Israel, USA, etc.-in spite of the catastrophes they predict cautious statements show that happened to us in Egypt today. I Disrupting the layout of the cornerstones of a country like Egypt, the Middle East, by preventing the establishment of democracy, such as Turkey ahead of a strong state is.
#3 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
What feelings aroused in this way you have the massacre of unarmed people?
Or those who had built the way it will have to pay a very painful price. Those who never breaks the brutality of the best of those who have not been so quiet. Be able to show many examples in history. Esma Specifically drama Brotherhood spokesman El Baltagy'nin murdered daughter does not like to forget. 'I think we have no one to fear than death in the military coup in Egypt. Egyptian Army 'If you continue to resist all of this will end up like that to say' a very young girl's life snuffed out by snipers. This event is a terrible tragedy was the impetus to stimulate the instinct of resistance. Step back in order to live in a free country without the people of Egypt will clash until the end.
#4 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
O zaman Ortadoğu'daki Türkiye örneğinin batılı devletleri korkuttuğunu söylemek mümkün mü?
Tabii ki. Türkiye çok güçlü bir devlet. Başbakan Erdoğan oldukça karizmatik bir lider. Ortadoğu'da Batı'nın Doğu ile bağlantısını sağlayan yegâne güçlerden biri. İyi bir arabulucu. Üstelik hem Müslüman hem de demokrasiyi sonuna kadar sindirmiş bir ülke. Türkiye örneğinin Mısır'da yeniden hayat bulması fikri sanırım Batı'yı oldukça korkuttu. Belki de Mısır'da bugün yaşananlar Türkiye'nin gücünün sindirilememesinden kaynaklandı.
#4 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
At that time the western states of the Middle East, Turkey instance, is it possible to say scared?
Of course. Turkey is a very powerful state. The only one of the forces that connect the East and the West in the Middle East. A good mediator. Moreover, both Muslim and assimilated by the end of democracy in a country., I think the idea of the Turkey instance that west is quite frightened to come to life again in Egypt.
#4 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
At that time the western states of the Middle East, Turkey instance, is it possible to say scared?
Of course. Turkey is a very powerful state. Prime Minister Erdogan is quite a charismatic leader. The only one of the forces that connect the East and the West in the Middle East. A good mediator. Moreover, both Muslim and assimilated by the end of democracy in a country. I think the idea of ​​Turkey instance, in Egypt, the West was quite frightened to come to life again. Maybe it happened in Egypt today, due to Turkey's power to digest.
#5 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Batı Ortadoğu'da demokrasiyi benimsemiş güçlü devletler istemiyor' diyebilir miyiz?
Kesinlikle öyle. Ortadoğu'daki bu karmaşıklığın, kaos ortamının Batılı devletleri telaşlandırdığını mı sanıyorsunuz? Aksine ne zaman ki her şey süt liman olur, düzene girer işte o zaman Batı'da telaş başlar. Gördüğüm kadarıyla da planları işliyor. Lübnan ve Tunus da topun ağzında. Zor bir dönemden geçiyoruz.
#5 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
Can we say that the West does not want powerful states in the Middle East have adopted democracyIt certainly is. This complexity in the Middle East, do you think the Western states flapping because of this chaos? Contrary to what happens when everything that milk port, enters the work order, then begins to bustle in the West. I've seen the plans works. We're going through a difficult period.
#5 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
Powerful states in the Middle East does not want to adopt Western democracy 'can we say?
It certainly is. This complexity in the Middle East, the Western states of chaos telaşlandırdığını Do you think? Contrary to what happens when everything that milk port, enters the work order, then begins to bustle in the West. I've seen the plans works. Lebanon, Tunisia and the mouth of the ball. Going through a difficult period.
#6 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Peki Müslüman ülkelerin güçlenmesi ve sayıca çoğalması korkularının bir başka nedeni olabilir mi?
Esasında bence en önemlisi bu. ABD'de 11 Eylül'de yaşanan terör olaylarından sonra İslam'a ve Müslüman'a olan bakış açısı da evrim değiştirdi. Keza Avrupa'da da durum pek farklı değil. İkinci sınıf vatandaş muamelesi gören Müslümanların konumu Batının gözünde hep aynı. Dışlanan, ezilen bir topluluk. Oysa ki bugün yükselen bir değer olarak Türkiye'yi görüyoruz. Türkiye Ortadoğu'da yeni bir dönemin de kapılarını araladı. Oradaki devletlere moral verdi, örnek oldu. Bu durum tabii ki pek çok Batılı devleti rahatsız etti.
#6 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
Well, the strengthening of the Muslim countries and their numbers may be another reason for the proliferation of fear?
In fact, I think the most important one. Islam and the Muslims in the United States after the September 11 terrorist attacks in the evolution of the changed point of view. Likewise, the situation is not much different in Europe. Muslims are treated as second-class citizens in the eyes of the West's position is always the same. Excluded, an oppressed community. Today we see Turkey as a rising value. Turkey has opened its doors to a new era in the Middle East. There was moral states, was exemplary.
#6 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
Well, the strengthening of the Muslim countries and their numbers may be another reason for the proliferation of fear?In fact, I think the most important one. Islam and Muslims after the September 11 terrorist attacks in the United States, which has changed the perspective of evolution. Likewise, the situation is not much different in Europe. Muslims are treated as second-class citizens in the eyes of the West's position is always the same. Excluded, an oppressed community. Yet today we see Turkey as a rising value. Turkey has opened its doors to a new era in the Middle East. There was moral states, was exemplary. This situation is obviously disturbed many Western states.
#7 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Türkiye hem Suriye hem de Mısır konusunda hiçbir zaman sessiz kalmadı. Bu devletlerin Esad rejimi ve Mısır ordusu gibi diktatörlükten çektiği zulümleri her zaman kınadı. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Türkiye ezenin değil ezilenin yanında durdu. Her iki örnekte de ezilenler sivil, silahsız masum halktı. Türkiye diktatörlülükten, darbelerden, tek adamcılıktan çok çekmiş bir ülke. Zamanında benzer sebeplerden ötürü sayısız insanını kaybetmiş bir devletin bugün verdiği tepkiyi anlamak çok da zor değil. Ama şurada şöyle bir parantez de açalım. Türkiye kimi zaman oynamalar yaşansa da cumhuriyet ile birlikte demokrasiyi de kazandı. Demokratik seçimlerle yönetildi. Bugün bunu hiç tatmamış olan ülkelere verdiği desteği anlamak mümkün ama bu Ortadoğu'daki devletlerin demokrasiye uzanan yollarının daha çok uzun olduğu gerçeğini de bize unutturmamalı.
#7 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
Turkey did not stay silent no time in both Syria and Egypt. Of these states, such as the Egyptian army dictatorship led by the Assad regime and condemned the atrocities every time. What do you say about this?
Turkey stood beside the oppressed not the oppressor. In both cases, the oppressed civilians, a people who innocent unarmed. But there it also let's open a parenthesis. While there have been tampered with, sometimes with the Republic of Turkey won democracy. It ruled democratic elections. Today it's support for countries to be able to understand that taste ways of extending democracy in the Middle East states, but this is the fact that for a very long about remembering us.
#7 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
Turkey did not stay silent no time in both Syria and Egypt. Of these states, such as the Egyptian army dictatorship led by the Assad regime and condemned the atrocities every time. What do you say about this?
Turkey stood beside the oppressed not the oppressor. In both cases, the oppressed civilians, a people who innocent unarmed. Turkey diktatörlülükten, hit a single country suffered a lot adamcılıktan. Numerous people of the time lost due to similar reasons, a State's response today is not too hard to understand. But there he also let's open a parenthesis. While there have been tampered with, sometimes with the republican Turkey won democracy. Ruled democratic elections. Today's support for countries able to understand it but it is never known democracy in the Middle East states, ranging from about remembering us in the fact that for a very long paths.

#8 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Bir iddia da Mısır'daki darbe planının işbirlikçisinin İsrail olduğu yönünde. Bu konudaki görüşleriniz?
İsrail'in Mısır ordusuna büyük bir sempati beslediğini biliyoruz. Hatta sık sık görüştüklerini bir araya geldiklerini de duyduk. Ama açıkçası Mısır'da yaşananların tek sorumlusunun ya da planlayıcısının İsrail olduğunu söylemek için de elde çok ciddi bir kanıt yok. En azından ben şahit olmadım. Diğer yandan gerçekten de şayet bu vıcık vıcık denecek samimi ilişkinin altından böylesi bir komplo çıkarsa da şaşırmam.
#8 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
Israel claims to be a collaborator in the plan to blow in the direction of Egypt. What do you say about this?
Feeding the army of Egypt, we know a great sympathy for Israel. Indeed, they often come together discussed've heard. But, frankly, the only responsible for what happened in Egypt or Israel planner from the very serious to say that there is no evidence. At least I do not hear. On the other hand if this is indeed the soggy bottom of almost friendly relationship or would not be surprised if such a conspiracy.
#8 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
Israel claims to be a collaborator in the plan to blow in the direction of Egypt. Comments on this issue?
Feeding the army of Egypt, we know a great sympathy for Israel. Indeed, they often come together discussed've heard. But, frankly, the only responsible for what happened in Egypt or Israel planner from the very serious to say that there is no evidence. At least I do not hear. On the other hand if this is indeed the soggy bottom of almost friendly relationship or would not be surprised if such a conspiracy.

#9 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan paragraf:
Eğer Mısır'da yaşananlar bu şekilde devam eder, herhangi bir iyileşme olmazsa bu durum Ortadoğu'yu nasıl etkiler?
Mısır, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Bununla birlikte her türlü engele rağmen süregelen halk hareketleri, umut verici gelişmelerin de kapıda olduğunu düşündürtüyor. Ordunun yeni denebilecek bu başkaldırıyı kolay kolay bastırabileceğini de sanmıyorum. Yeni diyorum çünkü bence Mısır tarihinde demokrasi için bu kadar savaşmadı. Her ne olursa olsun Mısır'ın Ortadoğu'daki dengeleri belirleyeceği bir rol üstleneceğini tahmin ediyorum. Mısır ya yükselen bir güç olacak ya da demokrasi kurbanı. Bunu izleyip göreceğiz.
#9 Yeni Safak tarafından İngilizcesi yayımlanan paragraf:
You mentioned the danger of a civil war in Egypt. If what happened in Egypt continues in this manner, without any improvement in the situation in the Middle East, how does it affect?
Experiencing one of the darkest periods in the history of Egypt. However, in spite of all obstacles, the ongoing movements of people to think of me at the door of hope. Egyptian Army easily could inhibit new rebellion in that I do not think that can be called. I say so because I think that the new history of Egypt did not fight for democracy. In the process, there could be many more surprises to come. I guess whatever happens in Egypt will play a key role in the Middle East to be determined by the balance. I will wait and see.
#9 Yeni Safak tarafından Türkçe yayımlanan kısmın İngilizce'ye çevrilmiş hali (Google Translate)
If what happened in Egypt continues in this manner, without any improvement in the situation in the Middle East, how does it affect?
Egypt is experiencing one of the darkest periods in history. However, in spite of all obstacles, the ongoing people's movements, promising to think of the developments at the door. I do not think it can be called a new rebellion in the army could inhibit easily. I say so because I think that the new history of Egypt did not fight for democracy. Whatever happens in Egypt will play a key role in the Middle East to be determined by the balance, I guess. Or democracy, or will be the victim of a rising power in Egypt. I will wait and see.

2 comments:

observer said...

'Ingilizce' metinlerde bir tek Ingilizce cumle yok. Mesele grammerin bozuk olmasi degil sadece; cumleler tumden anlamsiz.

Alper Köse said...

Evet, sebebi de Ingilizce yazilarin Turkce'den Google Translate ile Ingilizce'ye cevrilip yayinlanmasi